Gambling in England and USA

คาสิโนสด ในไทยประเทศไทยนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันถือว่าล้าหลังมาก ไม่ทันยุคทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศพบว่า ในประเทศอังกฤษได้มีการให้นิยามศัพท์การพนันที่เล่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการโทรคมนาคมไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ การพนันระยะไกล (Remote Gambling) เป็นต้น 

และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อห้ามมิให้ธุรกิจการพนัน รับชำระเงินจากบุคคลอื่น ที่เล่นการพนันหรือวางเดิมพันในการพนันที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายรัฐหรือสหรัฐ 

และเพื่อเป็นการตัดเส้นทางในการถ่ายเทเงินทุนของธุรกิจการพนันออนไลน์ จึงมีบทบัญญัติที่ให้การโอนเงิน ที่ได้จากการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการพนันที่ผิดกฎหมาย เป็นความผิดด้วย เนื่องจากการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีการดำเนินการอยู่ภายนอกประเทศ และอยู่นอกเขตอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายของสหรัฐหรือของรัฐ 

บาคาร่าออนไลน์ ไทย โดยจะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างมีบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ ขณะที่กฎหมายการพนันของประเทศไทยยังคงล้าหลัง ทำให้ในปัจจุบันมีทั้งเว็บที่น่าเชื่อถือและเว็บที่หลอกลวงเต็มไปหมด

ภาครัฐจึงควรจะเข้ามาควบคุมการเล่นการพนันโดยการกำหนดสถานที่ที่อนุญาตให้มีการเล่นพนันได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงควรกำหนดอายุบุคคลที่จะให้เข้าเล่นพนัน และกำหนดถึงฐานรายได้ของบุคคลที่สามารถเล่นการพนันได้ เช่น ฐานรายได้ 50,000 – 100,000 บาท ต่อเดือน เป็นต้น 

แต่ในการกำหนดดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงเหมาะสมตามบริบทในสังคมปัจจุบันร่วมด้วย และทั้งนี้ ต้องศึกษาปัญหาต่าง ๆ และศึกษากฎหมายการพนันของต่างประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ประกอบในการพิจารณาในการอนุญาตและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียอื่น ๆ ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรืออีกด้านจะเป็นการมอมเมาประชาชนหรือไม่ ตลอดจนด้านอาชญากรรมและผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมา

แต่การควบคุมการพนันโดยกำหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมาย ก็เป็นทางแก้ปัญหาการลักลอบการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย ซึ่งประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อกลโกงหรือการเล่นพนันที่ไม่เป็นธรรมของบ่อนพนันที่ลักลอบเปิดผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบันได้ และช่วยลดการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐอีกทาง และส่วนหนึ่งทำให้รัฐมีรายได้จากการเรียกเก็บภาษีการพนันในส่วนนี้เพิ่มขึ้น แทนที่ผลประโยชน์จะตกไปอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันของประเทศอังกฤษจะพบว่าวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เล่นการพนันได้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าการพนันจะกระทำอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เนื่องจากผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีการดำเนินการอยู่ภายนอกประเทศ และอยู่นอกเขตอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย การบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมการพนันออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ได้ โดยการสร้างหลักประกันว่า การพนันออนไลน์จะกระทำอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส zeropress.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Releated